A_minus A_plus

Електрокардиографија

Article_teaser_image_17_year_old_collapse_in_shop

Електрокардиограм (кардиограм) је главно средство за откривање

прeд-aритмогених  стања  код деце, као што су Wolf Parkinson White синдром или синдром продуженог QT интервала.

Такође је пратеће средство за откривање патолошких ентитета анатомије срца.

Комплетна кардиолошка оцена треба увек да садржи, поред ултразвучног прегледа, и контролу педијатријског ЕКГ (кардиограма).

Small_complete_av_block
Small_torsades_long_qt