A_minus A_plus

Комплетнa медицинска нега урођених срчаних мана

Дечија Кардиологија и Кардиохирургија јесу струка која се развила последњих деценија, будући да пре 2. светског рата , ниједна срчана мана код деце није могла да се третира хируршким путем.

Стелним развијањем струке, дијагностички прилаз, као и терапеутско лечење срчаних мана је у многим случајевима поједностављено. На пример, кардиолози су у прошлости располагали  ултразвуком срца (triplex) као јединим сликовитим начином откривања кардиопатије. У данашње време, премда је ултразвук срца још увек начин сликовног испитивања срца којем се прибегава, у међувремену се развијају и друге додатне технике , као што је магнетна резонантна томографија срца, која бескрвно и без излагања зрачењу даје мноштво информација, како о анатомији, тако и о физиологији болесника са урођеном срчаном маном. Анатомија се сликовно приказује тродимензионалним сликама, али и сликама велике јасноће, покретним и статичким, док чињенице о физиологији срца које пружа магнетна томографија, дају податке о функционалности срца и ефектима болести на њега.

Магнетна томографија је у великој мери заменила дијагностичке катетеризације срца и даје упутство за исправно планирање неопходне интервенције на срцу.

Интервенције на срцу обављају се на два начина: Традиционални  начин је отворена операција срца (bypass surgery) док је последње три деценије установљено да се неке интервенције врше без отворене хирургије, катетеризацијом срца (перкутана метода). Приликом катетеризације срца, интервенција на пацијенту се обавља кроз вену или и артерију на нози у пределу бедра. Перкутане интервентне праксе скраћују време хоспитализације (обично 1 дан) и гарантују исти резултат као и хируршка метода, али уз мање тегобе по болесника и без остављања било каквог ожиљка.

Интервентна (перкутана) метода се примењује за дијастолу сужених срчаних зализака и артерија (валвулопластика, ангиопластика),  перкутану уградњу срчаних зализака, као што је плућни зализак код пацијената оперисаних од Тетралогије Fallot, затварање септалних недостатака и дефеката специјалним уређајима (дуктус артериозус, преткоморски и коморски дефект септума), емболизацију и затварање аномалних судова и за постављање стента у велике судове ( у плућне артерије, аорту) или у мале судове и везе (пр. Дуктус ботали, хируршке премоснице) који треба да остану отворени. Напослетку, данас је могуће да се раде хибридне интервенције на срцу ( интервентна катетеризација у склопу mini хируршке интервенције) , у одговарајућим случајевима, где инервентни приступ има предност у односу на хируршки, а у циљу да се избегне вантелесно премоштавање (by pass).

Урођене срчане мане у наше време су у већини излечиве. И поред тога, њихово успешно третирање унапред захева приступ модерним начинима дијагнозе и терапије срчане мане и сарадњу са тимом лекара и технолога специјално обучених и искусних у лечењу ових болести.

Могућност комплетне медицинске неге, дијагнозе и терапеутског лечења урођене срчане мане од стране једног тима обезбеђује сталну и континуирану негу болесника.

Гђа Цифа бави се имиџинг дијагностиком урођених срчаних мана ултразвцима (triplex срца) и магнетном томографијом, али и лечењем срчаних мана лековима или терапеутским катетеризацијама срца ( једноставним и хибридним у сарадњи са тимом дечијих кардиохирурга).