A_minus A_plus

Магнетна резонантна томографија срца

Докторка се  специјализовала у обављању магнетних томографа срца код болесника са урођеним срчаним манама (одраслих и деце). Магнетне томографије код новорођенчади и деце испод 6 година старости раде се под анестезијом од стране специјалног дечијег кардиоанестезиолога. Магнетна томографија је имиџинг  метода велике јасности, без излагања зрачењу (видите слике). Данас је постало рутинско испитивање, неопходно пре интервентних катетеризација или отворених операција срца. У великој мери је заменила дијагностичке катетеризације срца због тога што садржи сврсисходне информације о срцу и због могућности тродимензионалног приказа, што је веома битан елемент код комплексних урођених срчаних мана. Поврх тога, бескрвна је метода и као таквој јој се даје предност као замени дијагностичких катетеризација, где је то изводљиво. Гђа Цифа такође спроводи хибридне дијагностичке катетеризације срца у комбинацији са магнетном томографијом. Ова примена је од изузетног значаја за тачну оцену плућне хипертензије и за евалуацију тога да ли је болесник операбилан или не. Оцена плућне хипертензије помоћу магнетне томогафије је најтачнија метода, како је раније објављено у научним публикацијама. Хибридне катетеризације срца такође се врше и на другим групама болесника ради испитивања плућне хипертензије другог порекла (пр. хемосидероза због таласемије, респираторних болести итд.)

ВИДЕО ЗАПИСИ КОЈИ СЕ ПРИКАЗУЈУ НА ОВОЈ СТРАНИЦИ СУ ИЗ ПРИВАТНЕ ДАТОТЕКЕ ДОКТОРКЕ

>Операција Senning

>Сужење лумена аорте (коарктација аорте)

>Сужење грана плућног артеријског стабла

>Хируршки оперисана Тетралогија Fallot

>Бискупидни аортни зализак

>Прекид лука аорте

 

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε νεογνά και παιδιά με γενική αναισθησία

Εγχείρηση Senning

Στένωση ισθμού αορτής

Στένωση κλάδων πνευμονικής αρτηρίας

Τετραλογία Fallot χειρουργηθείσα

Δίπτυχη αορτική βαλβίδα

Διακεκομμένο αορτικό τόξο