A_minus A_plus

Ултразвучна кардиографија (triplex срца)

Ултразвучна кардиографија (triplex срца) je први начин за откривање урођене срчане мане, од ембрионалног периода до зрелог доба. Не даје се зрачење и на тај начин може да се понавља онолико пута колико је потребно. Ултразвуци срца могу бити једноставни трансторакални, трансезофагеални или тродимензионални. Осим анатомије, испитује се и функционалност срца и може да се посумња на срчану аритмију (кao треперење комора). У одређеним случајевима немогућности периферног приказа срца (као у случају периферних сужења плућних артерија или у случају комплексних урођених срчаних мана), могуће је да се додатно уради магнетна томографија срца. Докторка се  специјализовала за вршење следећих ултразвучних испитивања срца: - Трансторакални ултразвукови (triplex) – Трансезофагеални ултразвукови – Периоперативни ултразвукови срца ( епикардијални и трансезофагеални) – 3D (тродимензионални приказ) уз трансторакална и трансезофагеална истраживања.

Μεσοκολπικό έλλειμα